Välkommen till HANEBO Fastighets AB

HANEBO Fastighets AB startade 1999.
Namnet härstammar från ett sockennamn i Södra Hälsingland.

Bolagets syfte är att äga och förvalta fastigheter i centrala Hudiksvall