Att bo hos oss

Att tänka på vid inflytt


Kontakta den berörda fastighetens bovärd för avstämning av städning och överlämnande av nycklar. Gör en anmälan till ditt el bolag för din el leverans till lägenheten. Till de flesta av våra lägenheter så finns det även fiber. Gör även anmäl till det bolag som levererar den tjänsten. Vilket bolag det är står i trapphusets anslagstavla. Teckna även en Hemförsäkring till ditt bohag.

Att tänka på vid utflytt


När du flyttar från din lägenhet så ska lägenheten vara välstädad. Köksfilter ska vara rengjort. Avloppssil vid dusch rengjord mm. Kontakta din bovärd för avstämning av städning och överlämning av nycklar. Läs även av el mot din el leverantör. ​​​​

Kommunikation med Hanebo Fastighets AB / Hudikbo Fastighets AB


Alla korrespondens från Hanebo Fastighets AB / Hudikbo Fastighets AB skickas via e-post, så som exempelvis hyresavisering och kontrakt.

Bovärdar vid varje fastighet


I våra fastigheter finns det en Bovärd som tar hand om de vardagliga frågor som kan komma när det gäller felanmälan eller råd i övrigt kring respektive fastighet.​​​​​​

Bovärden ansvarar för att tillsammans med avflyttande och tillträdande hyresgäst göra en besiktning av lägenheten gällande städning, skador mm samt överlämnande av nycklar.
​​​​​​​

Källsortering 


Se kommunens hemsida
Hudiksvall kommuns Sorteringsguide 

Ordningsregler


Det finns både skrivna och oskrivna regler angående vad man får och inte får göra som hyresgäst. Nedan har vi samlat några gyllene regler för ett trivsamt boende och god grannsämja.

Balkonglådor

Av säkerhetsskäl skall balkonglådor sättas upp på balkongräckets insida.

Brandvarnare

Vi rekommenderar varje hyresgäst att för sin egen säkerhet sätta upp sådana i den omfattning som behövs. (Hyrevärden är inte skyldig att sätta upp brandvarnare i lägenheten).

​​​​​​Cyklar

Din cykel placerar du i något av cykelställen som finns placerade ute på gården. Det finns även avsedda utrymmen för cykelförvaring, då står cykeln dessutom i ett låst och torrt utrymme.

​​​​​​​Grillning


Av brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Grillning ska ske på gården. Städa efter dig när du grillat klart och släng inte glödande kol då det finns risk för brandfara.


Oljud 

​​​​​​​
​​​​​​​Med kvällens lugn kan vardagliga ljud bli tydliga och störande. Oavsett tid på dygnet har du inte rätt att spela musik så högt att andra störs. Visa extra hänsyn mellan kl 22.00 och 08.00.

Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar framför klagomål under festens gång. Om du upplever en granne som störande , ta i första hand gärna själv kontakt med berörd person. Om detta känns obekvämt, kan du vända dig till din bovärd.

Ordning i allmänna utrymmen


Hyresvärden ansvarar för ordning och städning i entréer, trapphus och utomhus på våra gårdar. Din medverkan är nödvändig för både trivsel och säkerhet. I entré eller i trapphus får inga föremål förvaras då det medför stor brandrisk, försvårar utrymning om det brinner och förhindrar trappstädning. Framkomlighet och brandsäkerhet kommer alltid i första hand.


Skadedjur


​​​​​Om du upptäcker skadedjur i din bostad är du skyldig att omgående kontakta Bovärden. Skadedjursangrepp kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många andra.

​​​​​​​Skadegörelse 


Klotter och förstörelse ska anmälas till Bovärden.

Sopor


Som hyresgäst är du skyldig att följa hyresvärdens anvisningar rörande avfallshantering. Skrymmande grovsopor, såsom möbler och större emballage lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Avfall som lämnas inom fastigheten i strid med dessa bestämmelser bortforslas på hyresgästens bekostnad.

​​​​​​​Rökning


Det är inte tillåtet att röka i din bostad, på balkong eller i allmänna utrymmen i fastigheten såsom i trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Rester från aska, fimpar eller tändstickor ska vara ordentligt släckta och slängs i avsedd obrännbar behållare.

Planerar du att hyra ut din bostad i andra hand?

Blankett -
​​​​​​​Ansökan om andrahandsuthyrning
Blankett -
​​​​​​​Hyresavtal

Skriv ut, skriv under och maila ansökan till oss