Kv. Seglet i Fiskarstan med adresser

Besvärsgatan 12 A , B och C |  Trädgårdgårdsgatan 50 A och B  |  Varvsgatan  31  |  Långgatan 41